Darmowe 15 PLN na zakłady bukmacherskie Fortuna + bonus 400 zł

Promocja w Fortuniefreebet 15 zł bez depozytu oraz bonus 400 PLN

Specjalnie dla graczy serwisu LegalnyBukmacher.com przygotowaliśmy promocję, wraz z legalnym bukmacherem Fortuna w której na start dostaniesz za darmo 15zł, a dodatkowo możesz otrzymać do 400zł bonusu od pierwszej wpłaty.

Jak skorzystać z promocji?

  • wejdź na rejestracja
  • w pole „Kod promocyjny” wpisz „legalny15”. Zwróć uwagę na to, po aktywacji bonusu za pomocą promokodu bonus 100zł bez ryzyka zostanie zamieniony na 15zł na start!
  • po ukończeniu rejestracji otrzymasz 15zł, które musisz wykorzystać w terminie 7 dni.
  • wykonaj przelew, a jeżeli w ciągu 60 dni spełnisz warunki promocji otrzymasz od nas bonus do 400zł.

Regulamin bonusu powitalnego

  • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Organizatorem sprzedaży premiowej dla Klientów, prowadzonej pod nazwą „Bonus
Powitalny” zwanego dalej promocją, jest „FORTUNA online zakłady bukmacherskie” Sp. z
o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, zwana dalej także jako
„Organizator” lub „Fortuna”.
1.2.W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie,
krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem
przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym
gospodarstwie domowy.
1.3.Niniejszy Regulamin ma charakter ramowy i obejmuje zasady przeprowadzania promocji
różnego typu i w różnym czasie, zgodnie z jego postanowieniami wraz z załącznikami.
1.4.Promocje obowiązywać będą w okresach i w jednej z form przewidzianych w pkt 3 i
zostaną podane każdorazowo na stronie internetowej Organizatora, w sekcji Profil
użytkownika » Przegląd bonusów. Sekcja ta określa poza terminem i typem promocji
również pozostałe parametry promocji opisane szczegółowo w załącznikach
1.5.Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.6.Możliwość wzięcia udziału w Promocji może być ograniczona czasowo i podmiotowo
przez Organizatora, przy czym Klienci którzy przystąpili do promocji i spełnili warunki
uzyskania wygranej zgodnie z Regulaminem obowiązującym w chwili przystąpienia do
Promocji, wygraną taką uzyskują.

  • 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

2.1.Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające
zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem pkt 1.2., 2.2., 2.3.
2.2.Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla nowych graczy, którzy nie posiadali wcześniej
zarejestrowanego internetowego konta do zawierania zakładów wzajemnych przez sieć
Internet w Fortunie (zwane dalej iKontem).
2.3.Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które w okresie jej trwania dokonały
rejestracji i założyły iKonto zgodnie z regulaminem zakładów wzajemnychbukmacherskich
świadczonych drogą elektroniczną przez sieć Internet obowiązującym u
Organizatora.
2.4.Udział w Promocji jest dobrowolny.
2.5.Każdy uczestnik promocji ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami
niniejszego regulaminu i warunkami danej promocji, udostępnionymi uczestnikowi oraz
ich przestrzegania.
2.6.Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami
Promocji określonymi w Regulaminie i je akceptuje.

  • 3. ZASADY PROMOCJI

3.1.Organizator może zaoferować Klientom skorzystanie z promocji:
3.1.1. Bonus od wkładu, w której wysokość bonusu zależy od wartości pierwszego
wpłaconego depozytu na iKonto, a której szczegółowe warunki opisane są w
załączniku nr I niniejszego regulaminu, lub
3.1.2. Zakład bez ryzyka, w której wysokość bonusu zależy od wysokości wkładu
przeznaczonego na zawarcie pierwszego zakładu, której szczegółowe warunki
opisane są w załączniku nr II niniejszego regulaminu, lub
3.1.3. Kasa na start, w której uczestnik otrzyma bonus w formie pieniędzy bonusowych,
której szczegółowe warunki opisane są w załączniku nr III niniejszego regulaminu,
lub
3.1.4. która składać się będzie z kombinacji promocji opisanych w punktach 3.1.1.,
3.1.2. oraz 3.1.3.
3.2.Aby otrzymać bonus, Klient musi:
3.2.1. zaakceptować warunki Promocji znajdujące się w formularzu rejestracyjnym
poprzez zaznaczenie pola „Chcę skorzystać z promocji dla nowych Klientów oraz
zgadzam się z postanowieniami regulaminu bonusu.” lub użyć w tym celu Kodu
promocyjnego.
3.2.2. spełnić warunki poszczególnych promocji, opisane szczegółowo w załącznikach
niniejszego regulaminu.

  • 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

4.1.Każdemu uczestnikowi przysługuje prawa do złożenia reklamacji.
4.2.Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później
niż do 74 dni od założenia iKonta, podając imię i nazwisko, numer Klienta lub numer
umowy, rodzaju promocji oraz treść żądania zawierającą dokładny opis i powód
reklamacji.
4.3.Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.4.Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail.

  • 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1.Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator.
5.2.Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o
ochronie danych osobowych, Organizator uprawniony jest w zakresie, w jakim nie
narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Klienta w
celu świadczenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub świadczonych
przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej.
5.3.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo ze
Sprzedażą premiową, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do
uzyskania nagrody, wydania nagrody, przygotowania statystyk i zestawień
podsumowujących, rozpatrzenia reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i
podatkowej oraz w celach marketingowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5.4.Klientowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich
usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane.
5.5.Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego
danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych
osobowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

  • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją
będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd.
6.2.Zasady Promocji określa niniejszy regulamin. W kwestiach nie uregulowanych
regulaminem oraz warunkach Promocji stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
6.3.Regulamin promocji dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Organizatora

***

Na stronie LegalnyBukmacher.com prezentowani są tylko legalni bukmacherzy działający w Polsce na podstawie zezwolenia Ministerstwa Finansów na urządzanie zakładów wzajemnych. Pamiętaj że hazard może uzależniać. Zakłady wzajemne sa dostępne tylko dla osób, które ukończyły 18 lat, a za udział w nielegalnych grach hazardowych grożą konsekwencje prawne.

 

Dlaczego właśnie eFortuna?

Ponieważ Fortuna jest legalnie działającym w Polsce bukmacherem, ale to dopiero podstawa. Jego kolebką są Czechy, choć u nas ma się dobrze już od dwudziestu lat, co przypieczętowuje atest od Ministerstwa Finansów.

Dlaczego właśnie eFortuna

 

Fortuna to nie tylko wirtualna platforma, ale również kompleksowa sieć punktów stacjonarnych (jest ich ok. 500!), gdzie zawieranie zakładów jest dla niektórych jeszcze bardziej pociągające. Jak więc widać, firma rozwija się prężnie, a smaczku dodaje fakt, iż od 2010 roku bierze też aktywny udział na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wszystkie te fakty są wymowne, wskazując na stabilną pozycję owego bukmachera na naszym rynku. Przekłada się to na renomę oraz poziom zaufania, który jest w tym przypadku wysoki.

Jaki mamy tutaj wybór?

Zagorzali miłośnicy zakładów sportowych mogą nacieszyć się tutaj z pewnością ofertą, która pod względem różnorodności wchodzi do czołówki polskiego rynku. Rzucają się w oczy wyraźnie wysokie standardy, dorównujące swoim poziomem ekskluzywnym bukmacherom europejskim. Propozycje Fortuny to zakres tych meczów, lig, rozgrywek i drużyn, które należą do najbardziej rozsławionych.

Fortuna-polski-legalny-bukmacher-Michał-Pol

 

Bonusowy walor to na pewno opcja typowania wyników różnych e-sportów – fani zakładów na pewno nie przejdą obok niej obojętnie. Obstawianie wyników ceremonii Oskarowych czy tych spod sztandaru nagród Grammy? Owszem, nawet i takie możliwości wchodzą tutaj w grę! Typerzy interesujący się nie tylko sportem, bez wątpienia docenią taką atrakcję.

Punkty naziemne – legalny bukmacher

Wszyscy, którzy żywią sentyment do klasycznej postaci zawierania zakładów sportowych, są w stanie czerpać z opcji udostępnianych przez ok. pięćset punktów naziemnych pod przewodnictwem eFortuny. Ich lista rośnie, a rozsiane są one po całej Polsce. Ich aktualna lista dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej e-Fortuna. Choć technologia pozwala robić niemal wszystko za pośrednictwem internetu, są wśród nas osoby, dla których stacjonarna rozrywka jest niezastąpiona, dlatego Fortuna idzie im w sukurs.

Wirtualna platforma bukmacherska

 

Wirtualna platforma bukmacherska eFortuna

Jeśli jednak z domu wolimy wychodzić przy nieco innych okazjach, z usług Fortuny możemy skorzystać oczywiście również online. Legalny bukmacher eFortuna nie zamierza zawracać Wisły kijem, toteż udostępnia fanom zakładowych rozrywek oczywistą w dzisiejszych czasach opcję. Nawet „żółtodzioby” nie zgubią się na stronie internetowej Fortuny – posiada ona bardzo transparentny i intuicyjny interfejs. Gdy tylko dokonamy rejestracji na platformie i utworzymy własne konto, na samym początku otrzymamy wszelkie konieczne wiadomości, które poinstruują nas w kwestii działania serwisu. W tym również informacje o obecnych promocjach, bonusach i wszystkim, co dla gracza ważne. Później idzie już tylko z górki, choć nawet ów wstęp nie nastręcza wielkich trudności. Jest przystępnie.

Aplikacja mobilna pod nazwą Fortuna Mobile

 

Aplikacja mobilna pod nazwą „Fortuna Mobile”

Nie moglibyśmy nie wspomnieć o rarytasie, który Fortuna przygotowała dla wszystkich, którzy wolą mieć swoją rozrywkę zawsze pod ręką. Dedykowana aplikacja mobilna Fortuna Mobile nie wybrzydza – każde urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android bądź iOS ją przyjmie, a instalacja przebiegnie gładko. Gracze, którzy np. często pozostają w rozjazdach i prowadzą intensywny tryb życia, właśnie na coś takiego czekali. Zakłady sportowe zawsze w zasięgu ręki to niecodzienna zaleta. Można być stale na bieżąco, bez zbędnej zwłoki.

Co z obsługą klienta?

Cóż, jest ona błyskawiczna i życzliwa. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości co do zasad działania platformy i czegokolwiek, co jej dotyczy, legalny bukmacher eFortuna dostarczy nam odpowiedzi w mgnieniu oka i zrobi to wyczerpująco. W tym celu, możemy skorzystać z formularza kontaktowego, który bez trudu znajdziemy na stronie. Support nie kręci i nie zwodzi, ale odpowiada na pytania wprost, bez owijania w bawełnę. Sam feedback jest zaskakująco szybki, co nie jest, wbrew pozorom, spotykane zbyt często. Dlatego nie tylko gra na tej platformie należy do samej przyjemności. Oczywiście, kto pyta nie błądzi, choć w przypadku dużego poczucia niezależności, można zajrzeć do rozbudowanego FAQ, gdzie samodzielnie dotrzemy do odpowiedzi na pytania zadawane przez klientów najczęściej.

 

Podsumowując recenzje - czy warto

Podsumowując recenzje – czy warto?

To pytanie retoryczne; legalny bukmacher Fortuna to jeden z liderów, jeśli chodzi o firmy z tego sektora funkcjonujące w Polsce. Kraj usłany punktami naziemnymi, nowoczesna wirtualna platforma czy aplikacja na urządzenia przenośne to jednak nie jedyne atuty, które zachęcają do skorzystania z oferty Fortuny. Niemniej atrakcyjna jest właśnie sama oferta, w której znajdziemy intrygujące bonusy i promocje. Trzeba przyznać, że Fortuna dba o swoich graczy i lubi ich pozytywnie zaskakiwać.

Należy wspomnieć, że eFortuna nie działa wyłącznie biznesowo, ale część kapitału powierza również w celach charytatywnych, udzielając wsparcia wszystkim, którzy w Polsce najbardziej go potrzebują. Ponadto, Fortuna udziela finansowej pomocy również polskim teamom sportowym oraz klubom, w co wlicza się sponsoring w zakresie kupna sprzętu, a także patronowanie istotnym sportowym eventom. A zatem, gdy skorzystamy z usług Fortuny, będziemy mieć świadomość, że poza doskonałą rozrywką przy okazji pomożemy wielu ludziom, jak i również kondycji sportu w Polsce.

Comments are closed.