LV BET – wygraj bilet na mecz Polska – Kazachstan

Do wygrania 15 pojedynczych biletów na mecz Polska – Kazachstan od LVBet!

Pokaż jak kibicujesz Biało-Czerwonym.

Konkurs zakładów bukmacherskich LVBET na portalu społecznościowym Facebook

Jak zdobyć bilety na mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata Rosja 2018? Opublikuj na swojej tablicy na Facebook film lub zdjęcie, oznacz fanpage LV BET ( >>> FB.com/LVbetPL) oraz dodaj hasztag #LVBETKONKURS #LACZYNASPASJA

Legalny bukmacher LV BET liczy na Waszą kreatywność ! Wybieranych zostanie15 najlepszych postów.
Czas macie do godz. 14:00 01/09/2017.

Ekskluzywna promocja dla czytelników LegalnyBukmacher.com

 > Specjalna Strona Promocyjna <

Zarejestruj konto w LV BET używając specjalnego banneru lub linku ze strony naszego partnera. Prześlij maila na adres promocje@lvbet.pl w tytule wpisując Bonus bez Depozytu. Wszelkie prośby będą rozpatrzone w ciągu 48h.

Darmowe 20 PLN bez depozytu w LV BET na zakłady bukmacherskie

Regulamin konkursu:

LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE: REGULAMIN KONKURSÓW NA PORTALU FACEBOOK

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursów jest LVBet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. (KRS
0000534588), dysponująca zezwoleniami Ministra Finansów na urządzanie zakładów
wzajemnych w sieci Internet pod adresem www.lvbet.pl oraz w punktach naziemnych,
zwany dalej “Organizatorem”
2. Konkursy są nieodpłatne i przeprowadzane za pośrednictwem portalu Facebook na osi czasu
fanpage’a LVbetPL.

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem konkursów, zwanym dalej “Uczestnikiem”, może być każda fizyczna osoba, która
spełnia następujące warunki:
a) jest pełnoletnia,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) nie jest pracownikiem firmy LVBET Zakłady Bukmacherskie ani członkiem rodziny pracownika
firmy
2. Zwycięzcami konkursów zostają osoby spełniające szczegółowe zasady konkursów (m.in. czas
obowiązywania, treść pytań, itp.), które będą każdorazowo podane w warunkach danego
konkursu zamieszczonego na Fanpage’u LVbetPL

III. NAGRODY
1. W pojedynczych konkursach przewidziano następujące nagrody:
a) Nagroda – doładowanie Konta o LV Punkty o wartości 30zł; lub
b) Nagroda – doładowanie Konta o LV Punkty o wartości 20zł; lub
c) Nagroda – doładowanie Konta o LV Punkty o wartości 10zł;
w zależności od szczegółów określonych w danym konkursie.
2. Doładowanie Konta nie podlega wymianie na inne nagrody
3. Warunkiem uzyskania nagrody jest posiadanie przez Uczestnika Konta w LV BET lub jego za-
łożenie w terminie 7 dni od ogłoszenia oficjalnych wyników.
4. Doładowanie Konta Uczestnika, nastąpi najpóźniej do 7 dni od otrzymania przez Organizatora
spełnienia warunków, o których będzie mowa przy okazji danego konkursu (np. kontakt na podany
adres mailowy, kontakt przez prywatną wiadomość na Facebooku, itp).
5. Nagrody zostaną przyznane w postaci odpowiedniej liczby LV Punktów zgodnie z
6. zasadami LV Punktów, podanymi na https://lvbet.pl/lvpunkty/.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE
1. Organizator nie odpowiada za niewydanie nagrody w przypadku podania przez
2. Uczestnika nieprawdziwych danych w szczególności nieprawidłowego adresu e-mail
3. jak również z innych powodów, które nie leżą po stronie Organizatora.
4. Organizator obowiązany jest, w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przyznać
nagrodę Zwycięzcy.
5. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres Organizatora: pr@lvbet.pl w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
6. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej złożenia Organizatorowi. Decyzja
Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany
w reklamacji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do
żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
2. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.
3. Regulamin jest dostępny na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu na Facebooku.

Comments are closed.