Obejrzyj mecz Widzewa z lozy VIP w promocji LV BET

Widzew wciąż zadziwia kibicowską Polskę.

Głód piłki w Łodzi jest tak wielki, że na każdy IV ligowy mecz Widzewiaków przychodzi średnio 16 tys. kibiców.

Od 23.10.2017 do 2.11.2017 trwa konkurs w LV BET, w ramach którego do wygrania jest możliwość obejrzenia spotkania Widzewa Łódź z perspektywy loży VIP.

Aby zapisać się do promocji wyślij swój login na adres promocje@lvbet.pl w tytule wpisując „OBEJRZYJ MECZ WIDZEWA ŁÓDŹ Z LOŻY VIP

Osoby z pierwszych czterech miejsc w klasyfikacji końcowej rankingu  otrzymają dwuosobowe zaproszenie do loży VIP na mecz Widzew Łódź – ŁKS Łomża (4 listopada 2017 godzina 18:00).

Ranking będzie aktualizowany w dniach 25.10; 27.10; 30.10, oraz 3.11 najpóźniej do godziny 17:00, kiedy to opublikowana zostanie tabela z ostatecznymi wynikami.

ZASADY

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Obejrzyj mecz Widzewa z loży VIP” (dalej: Konkurs).
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka LV BET Zakłady Bukmacherskie sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Melchiora Wańkowicza 2 (kod pocztowy: 40-384), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000534588, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Organizator, LV BET).
 3. Konkurs przeprowadzony zostanie wyłącznie w Internecie, na stronie internetowej lvbet.pl (dalej: Strona Konkursowa). W wyjątkowych sytuacjach Organizator Konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników Konkursu na Stronie Konkursowej.
 4. Konkurs trwa w okresie od dnia 23.10.2017 r. od godziny 00:01 do dnia 2.11.2017 r. do godziny 23:59 (dalej: Okres Trwania Konkursu) i będzie przeprowadzany w następujących dwóch cyklach konkursowych:
 5. od dnia 23.10.2017 r. do dnia 2.11.2017 r.;
 6. od dnia 6.11.2017 r. do dnia 16.11.2017 r.
 7. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące przesłanki:
 • – posiada pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18. rok życia;
 • – nie jest pracownikiem Organizatora ani członkiem rodziny pracownika Organizatora;
 • – posiada tylko jedno konto zarejestrowane w LV BET Zakłady Bukmacherskie Spółka z    ograniczoną odpowiedzialnością.
 1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest:
 2. zgłosić chęć udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail promocje@lvbet.pl podając swoje dane osobowe (login, adres e-mail, imię i nazwisko);
 3. dokonać wpłat na konto gracza LV BET Zakłady Bukmacherskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 4. Czynności opisane w pkt 6 powyżej Uczestnik powinien wykonać w Okresie Trwania Konkursu w czasie trwania danego cyklu konkursowego.
 5. W Konkursie bierze udział każda wpłata oraz wypłata dokonana przez Uczestnika. Za każdą dokonaną wpłatę oraz za każdą dokonaną wypłatę Uczestnik będzie miał odpowiednio naliczane bądź odejmowane punkty, gdzie 1 PLN = 10 pkt (tj. przykładowo: przy wpłacie 100 PLN Uczestnik otrzyma 1000 punktów w rankingu, natomiast przy wypłacie 100 PLN Uczestnik będzie miał odjęte 1000 punktów).
 6. Warunkiem udziału w Konkursie oraz naliczenia punktów jest obrót minimum 50% (0,5x) sumy wpłat (tj. przy łącznej wpłacie 1000 PLN należy postawić zakłady za minimum 500 PLN) na dowolne zdarzenie, bez ograniczeń kursowych do dnia 2.11.2017 r. do godziny 23:59 w I cyklu konkursowym oraz do dnia 16.11.2017 r. do godziny 23:59 w II cyklu konkursowym.
 7. Zdobywcą Nagrody w Konkursie zostanie Uczestnik, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w danym cyklu konkursowym.
 8. Tabela rankingowa z imionami i nazwiskami Uczestników, którzy spełnili wymagania przewidziane w Regulaminie Konkursu, będzie dostępna na stronie lvbet.pl.
 9. Ranking będzie aktualizowany w następujących dniach: 25.10, 27.10, 30.10, 3.11 najpóźniej do godziny 17:00, kiedy zostanie opublikowana tabela z ostatecznymi wynikami Konkursu.
 10. Spośród wyników punktowych Zwycięzców dwóch cykli konkursowych zostanie utworzony ranking generalny Uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.
 11. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 12. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień przedmiotowego Regulaminu, rozstrzyga Organizator.
 13. Organizator w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.
 14. Dla czterech osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w okresie trwania danego cyklu konkursowego Nagrodami są podwójne zaproszenia do loży VIP na następujące spotkania:
 15. mecz Widzew Łódź – ŁKS Łomża dnia 4.11.2017 r. o godz. 18:00 – nagroda za uzyskanie najwyższej liczby punktów w I cyklu konkursowym;
 16. mecz Widzew Łódź – Sokół Ostróda dnia 18.11. 2017 r. o godz. 18:00 – nagroda za uzyskanie najwyższej liczby punktów w II cyklu konkursowym.
 17. Organizator Konkursu zapewni w loży VIP posiłki oraz drinki serwowane przez kelnera dedykowanego danej loży VIP. Organizator umieści w loży VIP terminal “Paymenticon”, przy użyciu którego będzie możliwe obstawienie zakładu na żywo przy użyciu otrzymanej od Organizatora karty o określonej wartości PLN.
 18. Dla Zwycięzców dwóch cykli konkursowych (8 osób) przewidziana jest dodatkowa Nagroda w postaci zwiedzania z przewodnikiem Stadionu Widzew w terminie ustalonym ze Zwycięzcami.
 19. Nagrodami w rankingu generalnym są:
 20. za zajęcie I miejsca – symboliczne rozpoczęcie meczu Widzew Łódź – Sokół Ostróda dnia 18.11.2017 r. + 500 PLN doładowania na konto gracza LV BET;
 21. za zajęcie II miejsca – 300 PLN doładowania na konto gracza LV BET;
 22. za zajęcie III miejsca – 200 PLN doładowania na konto gracza LV BET.
 23. Nagrody zostaną dodane w formie bonusu na konto użytkownika w dniu 20.11 do godziny 17:00. Bonus ten podlega 3-krotnemu obrotowi (bez ograniczeń czasowych) po kursie minimalnym 1.75.
 24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie Nagrody w przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, jak również z innych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
 25. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
 26. Koszty przejazdu i ewentualnego zakwaterowania pokrywa Uczestnik.

Comments are closed.