Promocja na Wirtualne Sporty w zakładach bukmacherskich Fortuna. 5 PLN bonus

Spróbuj swoich sił w Wirtualne Sporty

Wszyscy gracze, zarówno Ci, którzy mają już konto w zakładach bukmacherskich Fortuna, jak i nowi, mogą skorzystać z najnowszej promocji w Wirtualne Sporty.

Promocja „Spróbuj swoich sił w Wirtualnych Sportach” obowiązujący od dnia 14.06.2017 r. do dnia 14.07.2017 r.

  1. Spróbuj swoich sił i zagraj kupon w Wirtualne Sporty w zakładach bukmacherskich Fortuna za 10 zł brutto,
  2. Wyślij wiadomość na adres mailowy konkurs.fortuna@efortuna.pl , w temacie maila wpisz „Promocja Wirtualne Sporty” z informacją o swoim loginie w Fortunie,
  3. Fortuna odda Ci równowartość 5 zł na grę w zakładach sportowych!

Promocja trwa przez miesiąc, do 14.07.2017 r., dostępna jest zarówno dla nowych jak i dotychczasowych Klientów Fortuny.

⇒ Odbierz specjalny Zakład Bez Ryzyka* w wysokości do 110 zł + bonus do 400zł klikając TUTAJ

*tylko dla nowych graczy. Nie obejmuje zakładów na Wirtualne Sporty

Regulamin promocji „Spróbuj swoich sił w Wirtualnych Sportach”

Regulamin promocji „Spróbuj swoich sił w Wirtualnych Sportach” obowiązujący od dnia 14.06.2017 r. do dnia 14.07.2017 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki promocji dla klientów FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. zwana dalej FORTUNA, prowadzonej pod nazwą „Spróbuj swoich sił w Wirtualnych Sportach” zwanej dalej Promocją.
1.2 Organizatorem akcji promocyjnej „Spróbuj swoich sił w Wirtualnych Sportach” jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, zwana dalej także Organizatorem.
1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4 Niniejszy regulamin obejmuje tylko zakłady wzajemne na wirtualne sporty zawierane przez Internet.

2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1
2
2.1 Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktu 2.2.
2.2 W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, krewni a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowy.
2.3 Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów zawierających zakłady na wirtualne zakłady przez Internet.
2.4 Korzystanie z Promocji jest dobrowolne.
2.5 Zaakceptowanie promocji i przystąpienie do niej oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z udostępnionymi mu zasadami Promocji określonymi w Regulaminie oraz warunkach promocji i je akceptuje.

3. ZASADY PROMOCJI

1
2
3
3.1 Promocja trwa od 14.06.2017 r. do 14.07.2017 r. i tylko w tym okresie postawienie zakładu na wirtualne sporty zawarte przez Internet uprawnia do otrzymania bonusu.
3.2 Aby wziąć udział w promocji należy zawrzeć jednorazowy zakład (tzn. w ramach jednej transakcji) na wirtualne sporty za minimum 10 złotych brutto. Promocja nie obejmuje zakładów zawieranych za tzw. Darmowe Zakłady o nominałach: 15 zł, 50 zł, 100 zł oraz płatnych za pomocą innych Voucherów i Bonów Upominkowych. A następnie należy wysłać wiadomość e-mail na adres konkurs.fortuna@efortuna.pl w tytule wpisując „Promocja Wirtualne Sporty”, a w treści wiadomości podając swój login do iKonta.
3.3 Klienci po spełnieniu warunków, o których mowa w punkcie 3.2, będą mieli możliwość otrzymania bonusu w postaci 700 FKP, które zostaną dopisane do konta Klienta w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia.
3.4 Organizator wprowadza limit w wysokości jednego bonusu na Klienta.
3.5 Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany nagrody na inny produkt ani otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Administratorem danych osobowych klientów jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o.
5.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo ze Promocją, tj. w celach związanych z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji.
5.3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.4. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
6.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją, mają charakter wyłącznie informacyjny.
6.3. Regulamin Promocji dostępny jest w punktach przyjmowania zakładów Organizatora.

***
Uwaga! Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Graj odpowiedzialnie. Serwis ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.

Comments are closed.