Zakłady bukmacherskie STS – darmowy freebet 20 PLN

Dla każdego nowego Gracza legalny bukmacher STS ma 20 PLN na „jazdę próbną”.

20 PLN FREEBET

 

Chciałbyś sprawdzić STS nim wpłacisz pieniądze?

Odbierz 20 PLN i zacznij się zakładać bez konieczności deponowania środków.

Wystarczy, że przy rejestracji w polu „kod promocyjny” wpiszesz hasło „freebet, a STS – Star Typ Sport automatycznie doładuje Twoje konto bonusowe kwotą 20 PLN.

Ty sam decydujesz ile zakładów zawrzesz za otrzymaną kwotę.

BONUSY LEGALNYCH BUKMACHERÓW

Bukmacher Bonus Strona www
TotoLotek 100% do 500 PLN + 20 zł za darmo totolotek.pl
FORBET 100% do 650 PLN iforbet.pl
FORTUNA darmowe 15 zł bez depozytu + 400 PLN efortuna.pl
LVBET 20 zł za darmo + powitany bonus do 1000 PLN lvbet.pl
MILENIUM bonus 20 pln + 50% do 500 PLN milenium.pl
StS 100% do 500 PLN sts.pl
E-TOTO 100% do 500 PLN etoto.pl

Pytania i odpowiedzi:

 • Co powinienem zrobić, aby otrzymać bonus 20 PLN?
  Aby otrzymać bonus należy podczas rejestracji wpisać w polu kod promocyjny hasło: „freebet
 • Kiedy bonus pojawi się na moim koncie?
  Bonus zostanie przyznany automatycznie do godziny od momentu założenia i pozytywnego zweryfikowania konta.
 • Czy muszę wpierw wpłacić jakąkolwiek kwotę?
  Nie, bonus 20 PLN przyznamy Ci za samo założenie konta.
 • Dlaczego od razu po przyznaniu nie mogę wypłacić bonusu na rachunek bankowy?
  W celu wypłaty środków bonusowych należy wykonać obrót na trzykrotność otrzymanej kwoty bonusu. Przykładowo otrzymując 100 zł bonusu, należy dokonać obrotu na koncie bonusowym na kwotę 300 zł. Do obrotu zaliczają się stawki tylko z wygranych kuponów z kursem całkowitym nie mniejszym niż 1,91. Po spełnieniu warunków środki zostaną przypisane do konta depozytowego skąd będą mogły zostać wypłacone lub przeznaczone na dalszą grę.
 • Gdzie mogę sprawdzić, ile złotych pozostało do ukończenia procesu obracania bonusem?
  Po kliknięciu w zakładkę „MOJE KONTO” po lewej stronie znajduje się okno o nazwie „Obrót pozostały do transferu środków bonusowych na konto depozytowe”, w którym znajduje się informacja o tym za jaką kwotę należy jeszcze zagrać środkami z konta bonusowego.
 • Czy zakłady na żywo są zaliczane do obrotu bonusem?
  Tak, wygrane zakłady na żywo liczą się do obrotu bonusem.
 • Jakie zakłady nie liczą się do obrotu bonusem?
  Do obrotu nie zaliczane są kupony typu Maxikombi, Zakład bezpieczny, kupony wypłacone w opcji Cash-out oraz Hit Dnia.
 • Jaki jest minimalny kurs wymagany na kuponie zawartym z bonusu?
  Minimalny kurs na kuponie musi wynieść nie mniej niż 1,91.
 • Czy kurs 1,91 dotyczy jednego czy kilku spotkań na kuponie?
  Na kuponie może znaleźć się więcej niż jedno spotkanie, ważne by kurs całkowity kuponu wyniósł minimum 1,91.
 • Czy muszę zawrzeć kupon za całą kwotę bonusu czy może być to kilka kuponów?
  Może to być jeden lub kilka kuponów. Ważne by łącznie zagrać za trzykrotność otrzymanego bonusu.
 • Jak zagrać za bonus?
  Aby zawierać zakłady z konta bonusowego należy kliknąć na okienko „Bonus”, tak aby po prawej stronie pojawiła się zielona ikonka. Dopiero po tym fakcie należy wnieść zakład.
 • Zakładając się środkami z konta bonusowego wygrałem 40 zł. Dlaczego kwota obrotu nie pomniejszyła się o 40 zł?
  Do obrotu liczą się stawki wygranych kuponów, nie kwoty wygrane.
 • Mam również inny „kod promocyjny”. Czy mogę skorzystać z obu?
  Nie. Możesz skorzystać z jednego kodu promocyjnego przy zakładaniu konta. Wybór zależy od Ciebie.
 • Czy po otrzymaniu bonusu 20 PLN nadal mogę otrzymać bonus powitalny 500 PLN za pierwszy depozyt?
  Tak! Bonus 20 PLN nie wyklucza, że możesz otrzymać bonus powitalny 500 PLN.

 

REGULAMIN AKCJI FREEBET 20 PLN

z dnia 12.04.2017r.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia promocji prowadzonej pod nazwą
  „FREEBET 20 PLN”, zwanej dalej „Promocja”.
 2. Organizatorem Promocji jest Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
  ul. Porcelanowa 8, 40-246 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem KRS 0000080269, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
  w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 2.496.000zł,
  NIP: 6422187001, zwana dalej „Organizatorem” lub „STS”.
 3. Promocja odbywa się na stronie internetowej należącej do Organizatora pod adresem www.sts.pl na
  zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”).
 4. Prawa i obowiązki Organizatora i Klientów określone są wyłącznie w Regulaminie oraz we właściwych
  powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Podlegają również zasadom określonym w regulaminie
  zakładów bukmacherskich obowiązującym w Internecie (dalej „Regulamin Gry”). Wszelkie informacje o
  Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 5. Treść Regulaminu oraz Regulaminu Gry jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora
  www.sts.pl.
 6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
 7. Promocja trwa od dnia 13.04.2017r. od godziny 12:00.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w dowolnym terminie o czym uprzednio
  poinformuje Klientów zgodnie z postanowieniami §6 ust. 2 Regulaminu.

§ 2
Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Z Promocji skorzystać może jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w trakcie trwania
  Promocji dokonała rejestracji i założyła internetowe konto do zawierania zakładów wzajemnych zgodnie
  z Regulaminem Gry (zwana dalej „Klientem”), które zostało prawidłowo zweryfikowane przez
  Organizatora oraz podczas rejestracji wpisała kod promocyjny „FREEBET”.
 2. Korzystanie z Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją Regulaminu, zobowiązaniem
  Klienta do przestrzegania Regulaminu oraz oświadczeniem, iż Klient spełnia wszystkie warunki, które
  uprawniają go do udziału w Promocji.

§ 3
Zasady Promocji

 1. Klienci są uprawnieni do otrzymania bonusu w wysokości 20,00 zł, który zostanie automatycznie dodany
  do konta bonusowego Klienta po spełnieniu wymogów wynikających z § 2 ust. 1.
 2. Aby saldo konta bonusowego zostało przeniesione na konto depozytowe, klient musi w terminie 120 dni
  od zasilenia konta bonusowego, dokonać na koncie bonusowym zawarcia i poprawnego wytypowania
  dowolnych zakładów za łączną stawkę odpowiadającą trzykrotności otrzymanego bonusu, z minimalnym
  kursem całkowitym wynoszącym 1,91. Możliwość wykorzystania bonusu kończy się kiedy wszystkie
  zawarte na koncie bonusowym kupony zostają rozstrzygnięte, a saldo konta jest mniejsze niż 2,00 zł,
  co uniemożliwia dalszą grę.
 3. Klientowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do bonusu na osobę trzecią ani prawo do
  wymiany bonusu na jego równowartość w gotówce.
 4. Po spełnieniu warunków określonych w ust. 2 powyżej pozostała kwota bonusowa zostanie przypisana
  do konta depozytowego z możliwością dalszej gry lub wypłaty.
 5. Otrzymany bonus nie może zostać wykorzystany na Zakłady Specjalne – „HIT DNIA” oraz MAXIKOMBI.

§ 4
Reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje zgłaszać należy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@sts.pl w terminie
  do 14 dni od dnia zakończenia rejestracji.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres mailowy (opcjonalnie), uzasadnienie
  reklamacji oraz login konta STS.
 3. Reklamacje Klientów będą rozpatrywane przez komisję powołaną z 3 przedstawicieli Organizatora
  niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O decyzji
  Organizatora Klient zostanie powiadomiony poprzez e-mail na adres, z którego została wysłana
  reklamacja.

§ 5
Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie przez Klienta nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych, danych
kontaktowych oraz innych informacji;
b) szkody wyrządzone przez Uczestnika spowodowane przez udział w Promocji, niezgodnie
z postanowieniami Regulaminu.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie dnia 10.04.2017r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian regulaminu każdy
  Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na stronie www.sts.pl informacji
  o planowanej zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian. Poinformowanie Klienta o zmianie
  Regulaminu, nastąpi nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed wprowadzeniem zmienionego
  Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o
  tym fakcie Organizatora w ciągu 3 dni od daty poinformowania o planowanej zmianie Regulaminu.
 3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust 3 powyżej należy przesyłać w formie elektronicznej na adres email:
  kontakt@sts.pl z dopiskiem FREEBET 20 PLN – REGULAMIN.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Klienta z Promocji, na dowolnym jej etapie oraz
  wycofania przysługującego mu bonusu lub też pobrania od Klienta opłaty manipulacyjnej do wysokości
  udzielonego bonusu w następujących przypadkach:
  a) powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia o posłużeniu się przez Klienta na
  potrzeby uzyskania doładowania bonusowego nienależącymi do niego danymi osobowymi;
  b) powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia o posłużeniu się przez Klienta w procesie
  rejestracji konta STS nienależącym do niego dokumentem tożsamości;
  c) wykorzystania bonusu do zawarcia serii zakładów przez Klienta lub grupę Klientów, które z powodu
  tego bonusu lub jakiejkolwiek innej oferty promocyjnej zagwarantują Klientowi lub grupie Klientów
  zysk niezależnie od wyniku, indywidualnie czy też w grupie;
  d) naruszenia przez Klienta zasad niniejszego Regulaminu, Regulaminu Gry lub przepisów
  obowiązującego prawa w związku z prowadzoną Promocją;
  e) podjęcia przez Klienta ingerencji w mechanizm Promocji, np. w przypadku, gdy Uczestnik podjął
  działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub fałszowanie danych;

Comments are closed.