Twoja godzina z extra kasą w zakładach bukmacherskich Milenium

Legalny bukmacher bez podatku ?

Zagraj zdarzenia w wyznaczonej godzinie, w której obowiązuje promocja Milenium HAPPY HOUR i ciesz się wyższą wygraną.

Nie musisz już martwić się o podatek, zakłady bukmacherskie Milenium zapłaci go za Ciebie!
Bądź z nami na bieżąco i śledź informacje dotyczące promocji w swoim punkcie Milenium na terenie całego kraju oraz na stronie Milenium pl

Uwaga: Promocja HAPPY HOUR dotyczy całej oferty, oprócz zakładów „live” oraz zakładów totalizatora.

Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o.
Zmiana z dnia 24.10.2016 r. Oficjalnego komunikatu nr 03/2016 z dnia 12.05.2016 r.
– w sprawie szczegółowych informacji dotyczących gier lub zakładów.

 

§ 1.

Na podstawie §3 ust. 14 Regulaminu zakładów wzajemnych z dnia 21.04.2016 r. wprowadza się niżej
wymienione zmiany w Oficjalnym komunikacie nr 03/2016 z dnia 12.05.2016 r., zwanym dalej „oficjalnym
komunikatem”.

§ 2.

Załącznik nr 1 do oficjalnego komunikatu otrzymuje brzmienie:
„HAPPY HOUR – ZWIĘKSZ SWOJĄ WYGRANĄ W GODZINĘ!
➢ przyjdź do punktu przyjmowania zakładów w ciągu danej godziny
➢ zagraj
➢ wygraj o 13,6% więcej niż zwykle!
_______________________________________________________________________________________

Warunki udziału w promocji:

• promocja dotyczy wyłącznie zakładów bukmacherskich;
• w przypadku gracza, który nie jest członkiem programu lojalnościowego Liga Mistrzów Milenium,
promocja dotyczy zakładu Wielokrotnego z co najmniej 5 zdarzeniami z kursem min. 1,20, z
wyjątkiem zakładów wskazanych poniżej;
• w przypadku gracza, który jest członkiem programu lojalnościowego Liga Mistrzów Milenium oraz
posiadaczem czerwonej lub srebrnej karty, promocja dotyczy zakładu Wielokrotnego z co najmniej 4
zdarzeniami z kursem min. 1,20 zawartego w ramach Ligi Mistrzów Milenium, z wyjątkiem
zakładów wskazanych poniżej;
• w przypadku gracza, który jest członkiem programu lojalnościowego Liga Mistrzów Milenium oraz
posiadaczem złotej lub platynowej karty, promocja dotyczy zakładu Wielokrotnego z co najmniej 3
zdarzeniami z kursem min. 1,20 zawartego w ramach Ligi Mistrzów Milenium, z wyjątkiem
zakładów wskazanych poniżej;
• promocja dotyczy również zakładu systemowego Rozpisowego, w którym każdy zakład cząstkowy
spełnia wyżej określone warunki dla zakładu Wielokrotnego, z wyjątkiem zakładów wskazanych
poniżej;
• zakład Wielokrotny lub Rozpisowy nie jest objęty promocją Happy Hour jeśli spełnia co najmniej
jeden warunek:
– zakład obejmuje co najmniej jedno zdarzenie typu „Na Żywo” („Live”),
– zakład ma przyznany bonus GRAND,
– zakład obejmuje co najmniej jedno zdarzenie z grupy zdarzeń TURBO,
– zakład obejmuje co najmniej jedno zdarzenie z grupy zdarzeń TYP DNIA,
– zakład obejmuje co najmniej jedno zdarzenie z grupy zdarzeń SUPEROFERTA,
– zakład jest objęty promocją „5-10-15″
• zakłady w grze MegaTyp nie są objęte promocją.
Dodatkowe informacje:
• wykaz dni i godzin, w których obowiązuje promocja, jest dostępny w punkcie przyjmowania zakładów
• w wykazie znajdziesz informację o godzinie, w której obowiązuje promocja w podanym dniu, np. od 16:00
do 17:00
• promocja obowiązuje wyłącznie w tych dniach i godzinach, które wskazane są w wykazie
• brak wykazu w punkcie przyjmowania zakładów oznacza, że promocja nie jest prowadzona w tym punkcie
• w promocji podatek od gier nie obniża wygranej – nie mnoży się kursu ogólnego przez 0,88
• promocja nie dotyczy zakładów zawartych o godzinie będącej końcem zakresu czasu, np. jeśli promocja
obowiązuje od godz. 16:00 do 17:00, to kupon przyjęty o godz. 17:00 nie jest objęty promocją
• promocja może zostać wstrzymana albo zakończona w dowolnym czasie lub punkcie
przyjmowania zakładów wzajemnych.”.

§ 3.

1/2
Dodaje się § 2a w brzmieniu:
„Spółka prowadzi promocję o nazwie „5-10-15″. Szczegóły promocji znajdują się w załączniku nr 2 do
niniejszego komunikatu.”.

§ 4.

Dodaje się § 3a w brzmieniu:
„Współczynnik W, o którym mowa w §11 ust. 2 i §12 ust. 4-6 regulaminu, przyjmuje w promocji „5-10-15″
wartość:
• 0,924 w przypadku powiększenia wygranej o 5%,
• 0,968 w przypadku powiększenia wygranej o 10%,
• 1,012 w przypadku powiększenia wygranej o 15%.”.

§ 5.

Do oficjalnego komunikatu dodaje się załącznik nr 2 w brzmieniu:
„1. Wprowadza się promocję o nazwie „5-10-15”.
2. Promocja dotyczy wyłącznie zakładu bukmacherskiego Wielokrotnego zawartego w ramach programu
lojalnościowego Liga Mistrzów Milenium prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów.
3. Promocja polega na powiększeniu wygranej poprzez zwiększenie współczynnika W:
a) o 5% dla zakładu Wielokrotnego, który się składa z co najmniej 5 zdarzeń z kursem min. 1,20;
b) o 10% dla zakładu Wielokrotnego, który się składa z co najmniej 10 zdarzeń z kursem min. 1,20;
c) o 15% dla zakładu Wielokrotnego, który się składa z co najmniej 15 zdarzeń z kursem min. 1,20;
– z wyjątkiem przypadków wskazanych w ust. 4.
4. Zakład Wielokrotny nie jest objęty promocją „5-10-15” jeśli spełnia co najmniej jeden warunek:
– zakład obejmuje co najmniej jedno zdarzenie typu „Na Żywo” („Live”),
– zakład ma przyznany bonus GRAND,
– zakład obejmuje co najmniej jedno zdarzenie z grupy zdarzeń TURBO,
– zakład obejmuje co najmniej jedno zdarzenie z grupy zdarzeń TYP DNIA,
– zakład obejmuje co najmniej jedno zdarzenie z grupy zdarzeń SUPEROFERTA,
– zakład jest objęty promocją „Happy Hour”.
5. Warunkiem koniecznym skorzystania z promocji jest zgłoszenie chęci skorzystania z niej osobie
przyjmującej zakłady.
6. Promocja może zostać wstrzymana albo zakończona w dowolnym czasie lub punkcie
przyjmowania zakładów wzajemnych.”

§ 6.

Zmiana oficjalnego komunikatu wchodzi w życie w dniu 24.10.2016 r.
Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o.
Zmiana z dnia 24.10.2016 r. Oficjalnego komunikatu nr 07/2016 z dnia 31.08.2016 r.
– w sprawie gry „Totalizator”.

§ 1.

Na podstawie §3 ust. 14, §4 ust. 3, §7 ust. 3, §8 ust. 3, §9 ust. 11-12, §14 ust. 2, 7, §15 ust. 5 pkt 3 i ust. 7
Regulaminu zakładów wzajemnych z dnia 21.04.2016 r. wprowadza się niżej wymienione zmiany w
Oficjalnym komunikacie nr 07/2016 z dnia 31.08.2016 r., zwanym dalej „oficjalnym komunikatem”.

§ 2.

W §1 w zdaniu wstępnym wyrażenie „§89” zastępuje się wyrażeniem „§9”.

§ 3.

W §3 ust. 4 pkt 3 dodaje się zdanie w brzmieniu
„W przypadku przerwania meczu tenisa ziemnego lub siatkówki miarodajny jest wynik meczu ustalony w
setach, które do momentu przerwania meczu zakończyły się zgodnie z przepisami danej dyscypliny
sportowej, a jeśli jeszcze nie zakończył się żaden set, to wynik 0:0.”.

§ 4.

W §6 ust. 2 lit. a dodaje się podkategorię ligową o nazwie „LIGI INNE-3”.

§ 5.

Zmiana oficjalnego komunikatu wchodzi w życie w dniu 24.10.2016 r.
2/2

Comments are closed.