Postaw zakład na Wirtualne Sporty i odbierz napój energetyczny Fortuny!

W związku z wprowadzeniem do swojej oferty Wirtualnych Sportów, zakłady bukmacherskie Fortuna przygotował wyjątkową promocję, w której od 5 czerwca do zgarnięcia będą napoje energetyczne.

Jak skorzystać z promocji?
Wystarczy zawrzeć zakład na Wirtualne Sporty za minimum 10 złotych!

Uwaga: Oferta ważna od 05.06.17 r. do wyczerpania zapasów. Dotyczy wybranych punktów. Więcej informacji w regulaminie i w punktach przyjmowania zakładów.

Regulamin promocji „Napój energetyczny od Fortuny

Regulamin promocji „Napój energetyczny od Fortuny” obowiązujący od dnia 05.06.2017 r. do dnia 02.07.2017 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki promocji dla klientów FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. zwana dalej FORTUNA, prowadzonej pod nazwą „Napój energetyczny od Fortuny” zwanej dalej Promocją.

1.2 Organizatorem akcji promocyjnej „Napój energetyczny od Fortuny” jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, zwana dalej także Organizatorem.

1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4 Niniejszy regulamin obejmuje zakłady wzajemne na wirtualne sporty zawierane tylko w punktach przyjmowania zakładów Fortuny.

2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

2.1 Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktu

2.2. 2.2 W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, krewni a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowy.

2.3 Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów zawierających zakłady na wirtualne zakłady w punktach przyjmowania zakładów Fortuny.

2.4 Korzystanie z Promocji jest dobrowolne.

2.5 Zaakceptowanie promocji i przystąpienie do niej oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z udostępnionymi mu zasadami Promocji określonymi w Regulaminie oraz warunkach promocji i je akceptuje.

3. ZASADY PROMOCJI

3.1 Promocja trwa od 05.06.2017 r. do 02.07.2017 r. lub do wyczerpania zapasów, przy czym wydawanie napojów będzie się odbywało na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3.2 Aby wziąć udział w promocji należy zawrzeć jednorazowy zakład (tzn. w ramach jednej transakcji) na wirtualne sporty za minimum 10 złotych brutto. Promocja nie obejmuje zakładów zawieranych za tzw. Darmowe Zakłady o nominałach: 15 zł, 50 zł, 100 zł oraz płatnych za pomocą innych Voucherów i Bonów Upominkowych.

3.3 Klienci po spełnieniu warunków, o których mowa w punkcie 3.2, będą mieli możliwość otrzymania nagrody w postaci napoju energetycznego od Fortuny, która zostanie wręczona przez pracownika punktu.

3.4 Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany nagrody na inny produkt ani otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej.

4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

4.3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Administratorem danych osobowych klientów jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. 5.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo ze Promocją, tj. w celach związanych z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji.

5.3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.4. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.

6.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją, mają charakter wyłącznie informacyjny.

6.3. Regulamin Promocji dostępny jest w punktach przyjmowania zakładów Organizatora.

ODBIERZ W FORTUNIE EKSKLUZYWNY ZAKŁAD BEZ RYZYKA W WYSOKOŚCI DO 110 ZŁ!

Nie masz konta w Fortunie?
W takim razie powinna zainteresować Cię specjalna promocja dla czytelników LegalnyBukmacher.com, w której na start otrzymujesz od nas specjalną ofertę – Zakład bez ryzyka (no risk) w wysokości do 110 zł!

JAK SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI?

  1. Kliknij tutaj i podczas rejestracji wpisz kod „bonus110
  2. Po ukończeniu rejestracji Twój pierwszy kupon będzie Zakładem bez ryzyka.
  3. Jeżeli przegrasz, to zakłady bukmacherskie Fortuna zwrócą Ci wkład za kupon,aż do 110 zł!
  4. Wykonaj przelew, a jeżeli w ciągu 60 dni spełnisz warunki promocji otrzymasz od Fortuny bonus do 400zł.

Zakłady bukmacherskie Fortuna oficjalnym sponsorem 1 ligi w piłce nożnej,głównym sponsorem Legii Warszawa a także sponsorem GKS KatowicePodbeskidzia Bielsko-Biała i Zagłębia Sosnowiec

 

REGULAMIN BONUSU POWITALNEGO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej dla Klientów, prowadzonej pod nazwą „Bonus Powitalny” zwanego dalej promocją, jest „FORTUNAonline zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, zwana dalej także jako „Organizator” lub „Fortuna”.

1.2. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowy.

1.3. Niniejszy Regulamin ma charakter ramowy i obejmuje zasady przeprowadzania promocji różnego typu i w różnym czasie, zgodnie z jego postanowieniami wraz z załącznikami.

1.4. Promocje obowiązywać będą w okresach i w jednej z form przewidzianych w pkt 3 i zostaną podane każdorazowo na stronie internetowej Organizatora, w sekcji Profil użytkownika » Przegląd bonusów. Sekcja ta określa poza terminem i typem promocji również pozostałe parametry promocji opisane szczegółowo w załącznikach

1.5. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.6. Możliwość wzięcia udziału w Promocji może być ograniczona czasowo i podmiotowo przez Organizatora, przy czym Klienci którzy przystąpili do promocji i spełnili warunki uzyskania wygranej zgodnie z Regulaminem obowiązującym w chwili przystąpienia do Promocji, wygraną taką uzyskują.

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

2.1. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem pkt 1.2., 2.2., 2.3.

2.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla nowych graczy, którzy nie posiadali wcześniej zarejestrowanego internetowego konta do zawierania zakładów wzajemnych przez sieć Internet w Fortunie (zwane dalej iKontem).

2.3. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które w okresie jej trwania dokonały rejestracji i założyły iKonto zgodnie z regulaminem zakładów wzajemnych-bukmacherskich świadczonych drogą elektroniczną przez sieć Internet obowiązującym u Organizatora.

2.4. Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.5. Każdy uczestnik promocji ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu i warunkami danej promocji, udostępnionymi uczestnikowi oraz ich przestrzegania.

2.6. Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w Regulaminie i je akceptuje.

3. ZASADY PROMOCJI

3.1. Organizator może zaoferować Klientom skorzystanie z promocji:

3.1.1. Bonus od wkładu, w której wysokość bonusu zależy od wartości pierwszego wpłaconego depozytu na iKonto, a której szczegółowe warunki opisane są w załączniku nr I niniejszego regulaminu, lub

3.1.2. Zakład bez ryzyka, w której wysokość bonusu zależy od wysokości wkładu przeznaczonego na zawarcie pierwszego zakładu, której szczegółowe warunki opisane są w załączniku nr II niniejszego regulaminu, lub

3.1.3. Kasa na start, w której uczestnik otrzyma bonus w formie pieniędzy bonusowych, której szczegółowe warunki opisane są w załączniku nr III niniejszego regulaminu, lub

3.1.4. która składać się będzie z kombinacji promocji opisanych w punktach 3.1.1., 3.1.2. oraz 3.1.3.

3.2. Aby otrzymać bonus, Klient musi:

3.2.1. zaakceptować warunki Promocji znajdujące się w formularzu rejestracyjnym poprzez zaznaczenie pola „Chcę skorzystać z promocji dla nowych Klientów oraz zgadzam się z postanowieniami regulaminu bonusu.” lub użyć w tym celu Kodu promocyjnego.

3.2.2. spełnić warunki poszczególnych promocji, opisane szczegółowo w załącznikach niniejszego regulaminu.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

4.1. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawa do złożenia reklamacji.

4.2. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż do 74 dni od założenia iKonta, podając imię i nazwisko, numer Klienta lub numer umowy, rodzaju promocji oraz treść żądania zawierającą dokładny opis i powód reklamacji.

4.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

4.4. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator.

5.2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Organizator uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu świadczenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

5.3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo ze Sprzedażą premiową, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących, rozpatrzenia reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej oraz w celach marketingowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.5. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd.

6.2. Zasady Promocji określa niniejszy regulamin. W kwestiach nie uregulowanych regulaminem oraz warunkach Promocji stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.

6.3. Regulamin promocji dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Organizatora ( www.efortuna.pl).

Załącznik nr I – Bonus od wkładu Parametry bonusu – Poniższe parametry bonusu zostaną każdorazowo wskazane przez Organizatora na stronie internetowej www.efortuna.pl, w sekcji Profil użytkownika » Przegląd bonusów.

Czas Na Aktywację – oznacza okres, w którym należy zakończyć proces rejestracji iKonta, w celu aktywacji bonusu. Jeżeli w podanym okresie Uczestnik nie ukończy rejestracji iKonta wówczas utraci prawo do otrzymania bonusu.

Czas Na Przelew – oznacza okres, w którym należy wykonać przelew. W przypadku gdy przelew nie zostanie wykonany w wymaganym okresie wówczas Uczestnik utraci prawo do otrzymania bonusu.

Przelew – oznacza przelew na iKonto, który zostanie objęty bonusem.

Maksymalny Bonus – oznacza kwotę maksymalnego możliwego bonusu.

Procent Od Wkładu – oznacza procentową wartość bonusu w stosunku do kwoty wkładu, objętego bonusem.

Czas Na Grę – oznacza okres, w którym należy wykonać wymagany obrót. Jeżeli w podanym okresie Uczestnik nie wykona wymaganego obrotu, wówczas utraci prawo do otrzymania bonusu lub jego części.

Obrót – oznacza wymagany obrót, po wykonaniu, którego Uczestnik uzyskuje prawo do otrzymania bonusu lub jego części. Obrót 1. Rata – oznacza procentową wartość Obrotu, po wykonaniu, którego Uczestnik uzyskuje prawo do otrzymania 1.Raty bonusu. 1.Rata bonusu – oznacza procentową wartość Bonusu. Obrót

2. Rata – oznacza procentową wartość Obrotu, po wykonaniu, którego Uczestnik uzyskuje prawo do otrzymania 2.Raty bonusu.

2.Rata bonusu – oznacza procentową wartość Bonusu. Min. AKO – oznacza minimalną liczbę spotkań, które należy umieścić na kuponie, tak aby stawka za kupon zaliczona została do wyliczenia Obrotu. Min. Kurs – oznacza minimalny kurs całkowity kuponu, jaki musi posiadać kupon, tak aby stawka kuponu zaliczona została do wyliczenia Obrotu. Dzienny Limit – oznacza procentową wartość obrotu, jaka zaliczana będzie do wyliczenia Obrotu.

I.1. Klienci są uprawnieni do otrzymania bonusu, którego wysokość obliczona zostanie wg wzoru Przelew x Procent Od Wkładu.

I.2. Niezależnie od wysokości Przelewu, wartość bonusu jest ograniczona dla jednego Uczestnika do Maksymalny Bonus.

I.3. Aby otrzymać bonus, Uczestnik musi w terminie Czas Na Grę, wykonać wymagany Obrót. Przy obliczaniu Obrotu brane pod uwagę będą tylko i wyłącznie kupony spełniające warunki Min. AKO i Min. Kurs.

I.4. Po wykonaniu przez Uczestnika Obrotu 1. Rata do 3 dni zostanie do iKonta Uczestnika przypisana 1.Rata bonusu.

I.5. Po wykonaniu przez Uczestnika Obrotu 2. Rata do 3 dni zostanie do iKonta Uczestnika

I.8. Otrzymany bonus na zasadach niniejszej Promocji, Klient może przeznaczyć jedynie na zawarcie zakładów wzajemnych u Organizatora. I.9. Bonus nie może zostać wypłacony przez Klienta i nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

I.10. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.

I.11. W przypadku gdy kwota bonusu przekroczy kwotę zwolnioną od podatku na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Klientowi zostanie przyznana nagroda pieniężna stanowiąca 11,11 % wartości nagrody, która zostanie przekazana przez Fortunę w imieniu Laureata na konto właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego podatku dochodowego.

Załącznik nr II – Zakład bez ryzyka Parametry bonusu – Poniższe parametry bonusu zostaną każdorazowo wskazane przez Organizatora na stronie internetowej www.efortuna.pl, w sekcji Profil użytkownika » Przegląd bonusów. Czas Na Aktywację – oznacza okres, w którym należy zakończyć proces rejestracji iKonta, w celu aktywacji bonusu. Jeżeli w podanym okresie Uczestnik nie ukończy rejestracji iKonta wówczas utraci prawo do otrzymania bonusu. Maksymalny Bonus – oznacza kwotę maksymalnego możliwego bonusu.

Czas Na Grę – oznacza okres, w którym należy zawrzeć zakład, który zostanie objęty bonusem. Jeżeli w podanym okresie Uczestnik nie zawrze zakładu spełniającego warunki bonusu wówczas utraci prawo do otrzymania bonusu.

Min. AKO – oznacza minimalną liczbę spotkań, które należy umieścić na kuponie, tak aby został on objęty bonusem.

Min. Kurs – oznacza minimalny kurs całkowity kuponu, jaki musi posiadać kupon, tak aby został on objęty bonusem.

Min. Stawka – oznacza minimalną stawkę, za jaką musi zostać zawarty kupon, tak aby został on objęty bonusem.

Typ kuponu – oznacza typ kuponu, jaki należy wybrać, tak aby został on objęty bonusem, np.: SOLO, AKO, MAXIKOMBI itp.

Dyscyplina – oznacza dyscyplinę sportową zdarzenia, jakie musi znajdować się na kuponie, tak aby został on objęty bonusem, np.: Piłka nożna, Tenis, Siatkówka itp.

Liga/Turniej – oznacza ligę/turniej zdarzenia, jakie musi znajdować się na kuponie, tak aby został on objęty bonusem, np.: Ekstraklasa, 1.Anglia, Australian Open itp.

Mecz/Zdarzenie – oznacza zdarzenie, jakie musi znajdować się na kuponie, tak aby został on objęty bonusem, np.: Legia W.-Cracovia, Federer-Nadal itp.

Rodzaj Zakładu – oznacza rodzaj zakładu zdarzenia, jaki musi znajdować się na kuponie, tak aby został on objęty bonusem, np.: liczba bramek, awans, mecz itd.

Typ – oznacza typ na Rodzaj Zakładu zdarzenia, jakie musi znajdować się na kuponie, tak aby został on objęty bonusem, np.: 1, 2, 10 itp.

Kanał – oznacza kanał dystrybucji za pośrednictwem którego należy zawrzeć kupon, tak aby został on objęty bonusem. II.1. Klienci są uprawnieni do otrzymania bonusu w wysokości stawki kuponu objętego bonusem. (w przypadku kuponu za 100zł, stawka kuponu równa się kwocie wkładu pomniejszonej o podatek od gier, a więc 88zł)

II.2. Niezależnie od wysokości stawki kuponu objętego bonusem, wartość bonusu jest ograniczona dla jednego Uczestnika do Maksymalny Bonus. II.3. Aby otrzymać bonus, Uczestnik musi:

II.3.1. w terminie Czas Na Grę, zawrzeć kupon spełniający warunki Min. AKO, Min. Kurs, Min. Stawka, Typ kuponu, Kanał, którego przynajmniej jedno zdarzenie spełniać będzie warunki Dyscyplina, Liga/Turniej, Mecz/Zdarzenie, Rodzaj Zakładu,Typ.

II.3.2. bonus przysługuje jedynie tym Uczestnikom, których pierwszy kupon spełniający warunki opisane w punkcie II.3.1 okaże się przegrany.

II.4. Bonus o równowartości stawki kuponu, objętego bonusem zostanie przypisany do iKonta Uczestnika w terminie 3 dni, licząc od momentu rozstrzygnięcia się kuponu objętego bonusem.

II.5. Każdy Klient może skorzystać jeden raz z niniejszej promocji.

II.6. Otrzymany bonus na zasadach niniejszej Promocji, Klient może przeznaczyć jedynie na zawarcie zakładów wzajemnych u Organizatora.

II.7. Bonus nie może zostać wypłacony przez Klienta i nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

II.8. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.

II.9. W przypadku gdy kwota bonusu przekroczy kwotę zwolnioną od podatku na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Klientowi zostanie przyznana nagroda pieniężna stanowiąca 11,11 % wartości nagrody, która zostanie przekazana przez Fortunę w imieniu Laureata na konto właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego podatku dochodowego.

Załącznik nr III – Kasa na start Parametry bonusu – Poniższe parametry bonusu zostaną każdorazowo wskazane przez Organizatora na stronie internetowej www.efortuna.pl, w sekcji Profil użytkownika » Przegląd bonusów.

Czas Na Aktywację – oznacza okres, w którym należy zakończyć proces rejestracji iKonta, w celu aktywacji bonusu. Jeżeli w podanym okresie Uczestnik nie ukończy rejestracji iKonta wówczas utraci prawo do otrzymania bonusu. Czas na aktywacje 3 dni.

Maksymalny Bonus – oznacza kwotę maksymalnego możliwego bonusu – 30 zł Czas Na Grę – oznacza okres, w którym należy wykorzystać kwotę bonusu. Jeżeli w okresie tym Uczestnik nie wykorzysta kwoty bonusu na zawarcie zakładu/zakładów wówczas bonus zostanie Uczestnikowi odebrany.

Min. Kurs – oznacza minimalny kurs całkowity kuponu, jaki musi posiadać kupon –

2.0 Obrót – oznacza wymagany obrót, po wykonaniu, którego Uczestnik uzyskuje prawo do wypłacenia zgromadzonych środków. III.1. Klienci są uprawnieni do otrzymania bonusu w wysokości Maksymalny Bonus.

III.2. Aby otrzymać bonus Uczestnik musi w terminie Czas Na Aktywację zakończyć proces rejestracji iKonta.

III.3. Bonus o wartości Maksymalny Bonus zostanie przypisany do iKonta Uczestnika w terminie 3 dni, licząc od momentu zakończenia procesu rejestracji iKonta.

III.4. Każdy Klient może skorzystać jeden raz z niniejszej promocji.

III.5. Otrzymany bonus na zasadach niniejszej Promocji, Klient może przeznaczyć jedynie na zawarcie zakładów wzajemnych u Organizatora przy min. kursie o wartości 2.0

III.6. Bonus nie może zostać wypłacony przez Klienta przed 5-krotnym obrotem przy kursie wynoszącym minimum 2.0 i nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

III.7. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.

III.8. W przypadku gdy kwota bonusu przekroczy kwotę zwolnioną od podatku na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Klientowi zostanie przyznana nagroda pieniężna stanowiąca 11,11 % wartości nagrody, która zostanie przekazana przez Fortunę w imieniu Laureata na konto właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego podatku dochodowego

***
Uwaga! Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia skontaktuj się z serwisami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. Graj odpowiedzialnie. Serwis ma charakter informacyjny, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.

Comments are closed.